ประโยชน์น้ำยาบ้วนปาก

น้ำยาบ้วนปาก นั้น มี วัตถุประสงค์ หลัก คือ ตัวยาในการออกฤทธิ์ สำคัญในเรื่องของ กลิ่นปาก หรือ ตัวยา ในการออกออกฤทธิ์ เพื่อลดจำนวนแบคทีเรีย แต่ไมได้มีวัตถุประสงค์หลักในการ ขจัดคราบหินปูน หินปูน มัก เกิดจาก จุลินทรีย์ มาเกาะที่ฟันถ้าเรา แปรงฟันไม่สะอาด จุลินทรีย์ ก็ยังคงเกาะอยู่ตรงบริเวณนั้น ในน้ำลาย น้ำเหลือง เหงือกของเรา ยังมี แคลเซียมและฟอสเฟต จะไปจับกับคราบจุลินทรีย์ ทำให้เกิด หินปูนแข็งๆขึ้นมา แรกๆ ก็เป็นสีเหลือง นานๆวันไปก็จะดำเหมือนสนิมเหล็ก การสะสมของแบคทีเรียเหล่านี้ จะขับสารพิษ ออกมา ทำให้เกิดกลิ่นปาก
ส่วนน้ำยาบ้วนปากสูตร C-20 ที่ขายตามท้องตลาดนั้น ควรจะใช้หลังผ่าตัด มีตัวยา Chlorhexidine เป็นตัวยาในการออกฤทธิ์ มีฤทธ์ในการฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย ค่อนข้างครอบคลุม ผลข้างเคียงมีผลต่อการรับรสของลิ้น ควรปรึกษาทันตแพทย์ เสียก่อน